Kørselsvejledning Aarhus

Med bus fra Aarhus centrum:

Linie 1A (Bussen kører fra Park Alle 6/4 gange i timen lørdag og 4 gange i timen søndag): Stå af på Vangsbovej og gå til højre ad Koltvej – ca. 200 meter fremme ligger  Hasselagerhallen til venstre. Gå venstre om Hasseagerhallen – indgangen til KHIF-Hallen findes lige frem.

Linie 200 (bussen kører fra Banegårdsplads 2 gange i timen, både lørdag og søndag): Stå af ved Hasselager Skole – gå igennem bevoksningen (der er en sti) – skråt over grusbanen (der fungerer som P-plads under messen) og så er du ved indgangen. Der er ca. 150-200 meter fra stoppested til hallen.

Med bus fra Hørning/Skanderborg:

Linie 200 (bussen kører fra Skanderborg 2 gange i timen, både lørdag og søndag):
Stå af ved Hasselager industri – overfor skolen – kryds landevejen – gå gennem bevoksningen (der er en sti) skråt over grusbanen (der fungerer som P-plads under messen) og så er du ved indgangen.
Der er ca. 150-200 meter fra stoppested til hallen.

Med egen bil kan en af følgende vejledninger bruges:

Fra Århus:
Kør mod Skanderborg,
i Hasselager “by” drejes til højre i lyskryds,
kør ca. 250 m. og drej til venstre til idrætshal,
der vil være skiltet hele vejen.

Ankomst via motorvej:

Fra AarhusSyd motorvejen:
Motorvejsfrakørsel 2 – Hasselager Ø
Efter frakørsel fortsættes – ad Genvejen mod Hasselager – til lysregulering.
I lysregulering – til højre – Møllebakken/Hovedvejen – følg skiltning til messe.
Efter ca. 1 km. (i 3. lysregulering) – til højre – Koltvej – følg skiltning til messe.
Efter ca. 300-400 m. – til venstre – til idrætscenter – følg skiltning til messe.

Ved ankomst fra syd:
Motorvejskryds syd – mod Aarhus S-C
Frakørsel 1 – Hørning/Hasselager V
For enden af frakørsel 1 – til højre – følg skiltning til messe.
Efter ca. 400-500 m. – i lyskryds til venstre – følg skiltning til messe.
Efter ca. 1 km. –  i lyskryds til venstre – Bavnegårdsvej – følg skiltning til messe.
Efter ca. 200-300 m. – til højre – Koltvej – følg skiltning til messe.
Efter ca. 150 m. – til højre – til idrætscenter – følg skiltning til messe.

Ved ankomst fra nord:
Motorvejsfrakørsel 49 – Aarhus S.
Efter frakørsel fortsættes lige ud ca. 4-5 km. – ad Genvejen – til lysregulering.
I lysregulering – til højre – Møllebakken/Hovedvejen – følg skiltning til messe.
Efter ca. 1 km. (i 3. lysregulering) – til højre – Koltvej – følg skiltning til messe.
Efter ca. 300-400 m. – til venstre – til idrætscenter – følg skiltning til messe.
Motorvejsfrakørsel 50 – Hørning/Hasselager.
Efter frakørsel fortsættes – til venstre ca. 2 km. –  til lysregulering.
I lysregulering – til venstre – ad Hovedvejen – følg skiltning til messe.
Efter ca. 1 km. (i 1. lysregulering) – til venstre – Baunegårdsvej – følg skiltning til messe.
Efter ca. 300 m. – til højre – Koltvej – følg skiltning til messe.
Efter ca. 250 m. – til højre – til idrætscenter – følg skiltning til messe.